Please update your Flash Player to view content.

Informacija
Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais ir šeštadieniais

10:00 val.

(pirmadienį nėra)

antradieniais - penktadieniais

10:00 val.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias bažnyčioje.


 

Pamaldos

Pirmaisiais mėnesio

Penktadieniais meldžiamės

į Švč. Jėzaus Širdį.

Šeštadieniais meldžiamės

į Švč. Mergelę Mariją.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais

Gegužinės  (į Švč. Mergelę Mariją)

- gegužės mėn. 09:30 val.

Birželinės (į Švč. Jėzaus Širdį)

- birželio mėn. 09:30 val.

Rožinio malda

- spalio mėn. 09:30 val.

Advento metu giedamos

Švč. M. Marijos valandos 9:30 val.

Gavėnios metu, penktadieniais ir

sekmadieniais einamas

Šv. Kryžiaus kelias 9:30 val.

Gavėnios metu, sekmadieniais prieš ir po

Šv. Mišių giedami „Graudūs verksmai“


Atlaidai

Viešpaties Apreiškimo

Švč. Mergelei Marijai

(bažnyčios titulo)

kovo 25 d.(keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Antano Paduviečio

 birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Porciunkulės

rugpjūčio 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Pranciškaus Asyžiečio

spalio 4 d.


Raštinė dirba:

Darbo dienomis

(išskyrus pirmadienį)

nuo 9:00 val. iki 13:00 val.

Šeštadieniais

nuo 11:00 val. iki 18:00 val.

Sekmadieniais

nuo 11:00 val. iki 13:30 val.

Būtinu atveju

kreipkitės bet kuriuo metu

 

 


Kalendorius

loader

Naujienų prenumerata

Dekretas Nr.1

2003 04 01 Nr.173

Kauno Arkivyskupijos Kėdainių dekanato

 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Svč. M. Marijai parapijos ribų nustatymo

DEKRETAS

Siekdamas tinkamai sutvarkyti Kauno arkivyskupijos parapijų ribas ir išklausęs pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasis Kanonų teisės kodekso kan. 515 § 2,

NUSTATAU

tokias Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Svč. M. Marijai parapijos ribas:

Rytinė riba: Nuo Daumantų sodų pietrytinio taško geležinkeliu į šiaurę iki Močėnų kaimo. Nuo Daumantų miško (geležinkelio) laukais į šiaurryčius iki Vensučio upelio. Vensučio upeliu žemyn, paliekant Čirelių kaimą (Kėdainių Šv. Juozapo parapija), apimant Daškonių kaimą, iki Kruosto upelio. Kruosto upeliu žemyn, paliekant Kutiškių kaimą (Kėdainių Šv. Juozapo parapija), iki Barškupio upelio (ties Vaidatonių piliakalniu). Nuo piliakalnio Barškupio upeliu aukštyn, į šiaurę, paliekant Mockūnų kaimą (Surviliškio parapija) ir apimant Vaidatonių kaimą. Ties Kalnaberžės parku, nuo upelio laukais į vakarus link Kalnaberžės miško pietinės pamiškės. Kalnaberžės miško pietine pamiške į vakarus, laukais, šiaurine nedidelio miškelio pamiške ir laukais į vakarus iki kelio Vincgalys (Šlapaberžės parapija) - Beržai (Dotnuvos parapija). Nuo kelio laukais į vakarus iki Kunkulio ir Kruosto upelių santakos. Kunkulio upeliu aukštyn, apimant Beržų ir Šalčmirių kaimus, iki kelio Dotnuvos gel. st. - Alksnėnai. Keliu į šiaurę, apimant Bokštų (Juozapynės) kaimą iki kryžkelės, ties Vitaragių kaimu (Dotnuvos parapija). Nuo kryžkelės keliu į šiaurryčius iki vieškelio, ties Zacišiaus kaimu (Šlapaberžės parapija). Vieškeliu į šiaurę iki Kruosto upelio.

Šiaurinė riba: Kruosto upeliu aukštyn (į vakarus, per Žilvičių mišką) iki vandens kanalo. Vandens kanalu į vakarus, kerta kelią Dotnuvos gel. st. - Alksnėnai, ties Žilvičių kaimu (Paberžės parapija). Vandens kanalu į vakarus iki Pilėnų miško pietrytinio taško. Pilėnų miško pietine pamiške į vakarus iki geležinkelio. Geležinkeliu į šiaurę iki kelio, ties Pilėnų kaimu (Gudžiūnų parapija). Nuo Pilėnų kaimo keliu į vakarus iki kelio Kėdainiai - Šiauliai. Kerta kelią. Nuo kelio tiesiai į vakarus iki Dotnuvėlės upės tvenkinio, ties Pilionių kaimo (Gudžiūnų parapija) pietine puse. Nuo tvenkinio Liepupio upeliu aukštyn, vandens kanalu į pietvakarius, iki kelio Jaugiliai - Piliamantas.

Vakarinė riba: Nuo kelio laukais į pietryčius iki Krakių miško šiaurinės pamiškės. Šiaurrytine ir rytine pamiške (Želtupio upeliu) į pietus, paliekant Bakšių ir Girynės kaimus (Krakių parapija), iki Jaugilos upelio. Nuo santakos Krakių miško rytine pamiške į pietus, apimant Apušroto kaimą iki Jaugilos upelio ir vandens kanalo santakos, Dotnuvos miško šiaurinėje pamiškėje. Nuo santakos vandens kanalu į vakarus per Dotnuvos mišką iki pamiškės, ties Špitolpievio kaimu (Krakių parapija). Nuo pamiškės upeliu tarp Dotnuvos ir Pališkių miškų į pietryčius iki pamiškės. Toliau eina vakarine Dotnuvos miško pamiške į pietus, paliekant Gersonės ir Medininkų kaimus (Krakių parapija) iki kelio Kėdainiai - Krakės (ties kelio lankstu).

Pietinė riba: Keliu link Krakių, paliekant Palainiškių (Krakių parapija) ir Lipiūnų (Kėdainių Šv. Juozapo parapija) kaimus, iki kryžkelės, ties Lipiūnų kaimu. Kryžkelėje keliu link Mištautų, apie 0,5 km. Nuo kelio laukais į šiaurryčius, tarp Mištautų ir Kėbonių (Kėdainių Šv. Juozapo parapija) kaimų, kerta Jaugilos upelį, laukais į rytus, tarp Ruoščių ir Ruminų (Kėdainių Sv. Juozapo parapija) kaimų, iki kelio Kėdainiai -Šiauliai, ties kryžkele į Daumantus. Keliu link Šiaulių iki Daukšių kaimo (Kėdainių Šv. Juozapo parapija) šiaurinės pusės. Nuo kelio lauku į rytus iki Dotnuvėlės upės. Dotnuvėlės upe žemyn iki Daumantų sodų pietrytinio kampo. Nuo Dotnuvėlės upės (palei Daumantų sodus) į rytus iki geležinkelio Kėdainiai -Radviliškis.

Gyvenvietės ir kaimai:

Dotnuva, Akademija, Apušrotas, Aušra I, Aušra II, Ąžuolaičiai, Beržai, Bokštai, Bokštai (Juozapynė), Daškoniai, Daumantai, Dotnuvos gel. st., Gėlainiai, Mantviliškis, Mištautai, Močėnai, Noreikiai, Padotnuvys, Pikeliai, Piliamantas, Ramėnai, Ruoščiai, Siponiai, Šalčmiriai, Šiaudinė, Urnėžiai, Vaidatoniai, Vainotiškiai, Valinava, Valučiai, Vitaragiai, Žemaičiai.

Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija ribojasi su Kėdainių Šv. Juozapo, Surviliškio, Šlapaberžės, Paberžės, Gudžiūnų ir Krakių parapijomis.

Šis dekretas įsigalioja nuo 2003 metų birželio mėnesio 1 dienos ir panaikina visus ankstesnius parapijų ribas nustatančius potvarkius.