Please update your Flash Player to view content.

Informacija
Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais ir šeštadieniais

10:00 val.

(pirmadienį nėra)

antradieniais - penktadieniais

10:00 val.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias bažnyčioje.


 

Pamaldos

Pirmaisiais mėnesio

Penktadieniais meldžiamės

į Švč. Jėzaus Širdį.

Šeštadieniais meldžiamės

į Švč. Mergelę Mariją.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais

Gegužinės  (į Švč. Mergelę Mariją)

- gegužės mėn. 09:30 val.

Birželinės (į Švč. Jėzaus Širdį)

- birželio mėn. 09:30 val.

Rožinio malda

- spalio mėn. 09:30 val.

Advento metu giedamos

Švč. M. Marijos valandos 9:30 val.

Gavėnios metu, penktadieniais ir

sekmadieniais einamas

Šv. Kryžiaus kelias 9:30 val.

Gavėnios metu, sekmadieniais prieš ir po

Šv. Mišių giedami „Graudūs verksmai“


Atlaidai

Viešpaties Apreiškimo

Švč. Mergelei Marijai

(bažnyčios titulo)

kovo 25 d.(keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Antano Paduviečio

 birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Porciunkulės

rugpjūčio 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Pranciškaus Asyžiečio

spalio 4 d.


Raštinė dirba:

Darbo dienomis

(išskyrus pirmadienį)

nuo 9:00 val. iki 13:00 val.

Šeštadieniais

nuo 11:00 val. iki 18:00 val.

Sekmadieniais

nuo 11:00 val. iki 13:30 val.

Būtinu atveju

kreipkitės bet kuriuo metu

 

 


Kalendorius

loader

Naujienų prenumerata

Kovo 1d. (trečiadienis)

PELENŲ  DIENA

Gavėnios pradžia, šventinami pelenai

Šv.  Mišios aukojamos  10 val.

 

GAVĖNIA

penktadieniais laikomasi pasninko

 

Gavėnios metu

KRYŽIAUS  KELIAS

einamas  penktadieniais  ir  sekmadieniais  prieš  šv. Mišias

 

Kovo 3d. (penktadienis)

PIRMASIS  MĖNESIO  PENKTADIENIS

Kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Atsiteisimo malda

Šv.  Mišios aukojamos  10 val.

 

Kovo 4d. (šeštadienis)

ŠVENTASIS KAZIMIERAS, PIRMASIS LIETUVOS GLOBĖJAS

Pirmasis mėnesio šeštadienis, kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija ir Pasiaukojimo malda

Šv.  Mišios aukojamos  10 val.

 

Kovo 5d.(sekmadienis)

MALDOS  UŽ  LIETUVIUS  PASAULYJE  DIENA

Šv.  Mišios aukojamos  10 val.

 

Kovo 11d. (šeštadienis)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Šv.  Mišios aukojamos  10 val.

 

Kovo20d. (pirmadienis)

ŠV.JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS  MARIJOS  SUŽADĖTINIS

Šv.  Mišios aukojamos  10 val.

 

Kovo 25d. (šeštadienis)

VIEŠPATIES  APREIŠKIMAS

Parapijos  bažnyčios  titulo  atlaidai

Šv.  Mišios aukojamos  12 val.

 

Balandžio 1d. (šeštadienis)

PIRMASIS  MĖNESIO  ŠEŠTADIENIS

Kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija ir Pasiaukojimo malda

Šv.  Mišios aukojamos  10 val.

 

Balandžio 7d. (penktadienis)

PIRMASIS  MĖNESIO  PENKTADIENIS

Kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Atsiteisimo malda

Šv.  Mišios aukojamos  10 val.

 

Balandžio 9d. (sekmadienis)

VIEŠPATIES  KANČIOS  (VERBŲ) )SEKMADIENIS

Verbų procesija

Šv.  Mišios aukojamos  10 val.

 

DIDŽIOJI  SAVAITĖ

 

Pirmadienį,  Antradienį,  Trečiadienį

Šv.  Mišios aukojamos  10 val.

 

DIDYSIS  KETVIRTADIENIS

 

PASKUTINĖS  VAKARIENĖS

Šv.  Mišios aukojamos  19 val.

 

DIDYSIS  PENKTADIENIS

 

KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS

19val.

 

DIDYSIS  ŠEŠTADIENIS

 

VELYKNAKTIS

Velykų  vigilijos  pamaldos  ir  Šv. Mišios 19 val.

 

Balandžio 16d. (sekmadienis)

VIEŠPATIES  PRISIKĖLIMAS

V E L Y K O S

Šv. Mišios aukojamos  8 val.

 

VELYKŲ  ANTROJI  DIENA

Šv. Mišios aukojamos  10 val.

 

Balandžio 26d. (sekmadienis)

II  VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS)

(DIEVO GAILESTINGUMO)

Šv. Mišios aukojamos  10 val.

 

 

 

sideBar