Please update your Flash Player to view content.

2016- Gailestingumo jubiliejus

Informacija
Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais ir šeštadieniais

10:00 val.

(pirmadienį nėra)

antradieniais - penktadieniais

10:00 val.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias bažnyčioje.


 

Pamaldos

Pirmaisiais mėnesio

Penktadieniais meldžiamės

į Švč. Jėzaus Širdį.

Šeštadieniais meldžiamės

į Švč. Mergelę Mariją.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais

Gegužinės  (į Švč. Mergelę Mariją)

- gegužės mėn. 09:30 val.

Birželinės (į Švč. Jėzaus Širdį)

- birželio mėn. 09:30 val.

Rožinio malda

- spalio mėn. 09:30 val.

Advento metu giedamos

Švč. M. Marijos valandos 9:30 val.

Gavėnios metu, penktadieniais ir

sekmadieniais einamas

Šv. Kryžiaus kelias 9:30 val.

Gavėnios metu, sekmadieniais prieš ir po

Šv. Mišių giedami „Graudūs verksmai“


Atlaidai

Viešpaties Apreiškimo

Švč. Mergelei Marijai

(bažnyčios titulo)

kovo 25 d.(keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Antano Paduviečio

 birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Porciunkulės

rugpjūčio 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Pranciškaus Asyžiečio

spalio 4 d.


Raštinė dirba:

Darbo dienomis

(išskyrus pirmadienį)

nuo 9:00 val. iki 13:00 val.

Šeštadieniais

nuo 11:00 val. iki 18:00 val.

Sekmadieniais

nuo 11:00 val. iki 13:30 val.

Būtinu atveju

kreipkitės bet kuriuo metu

 

 


Kalendorius

loader

Naujienų prenumerata

Lapkričio mėn. 20d.(sekmadienis)

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)

 

Advento penktadieniais privalomas pasninkas, susilaikant nuo mėsiškų valgių

A d v e n t o  m et u  k i e k v i e n ą  s e k m a d i e n į:

nuo 9,00 val. bažnyčioje klausoma išpažinčių

9,30 val. giedamos ŠVČ. M. MARIJOS VALANDOS (RAROTOS)

 

Lapkričio mėn. 27d

I  ADVENTO SEKMADIENIS

(Šventinami kalėdaičiai)

 

Kalėdaičių galima įsigyti parapijos raštinėje arbabažnyčioje (prieš ir po šv. mišių)

 

Įsigydami žvakutę „CARITAS“, dalyvaujame adventinėje akcijoje „GERUMAS  MUS  VIENIJA“

žvakučiųgalima įsigyti parapijos raštinėje arbabažnyčioje (prieš ir po šv. mišių)

 

Gruodžio mėn.4d.

II  ADVENTO SEKMADIENIS

 

Gruodžio mėn.8d.(ketvirtadienis)

Iškilmė

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS

Šv. Mišios aukojamos 10,00 val.

 

Gruodžio mėn.11d.

III  ADVENTO SEKMADIENIS

GAUDETE

 

Gruodžio mėn.17-18 dienomis parapijos rekolekcijos

 

Gruodžio mėn.18d.

IV  ADVENTO SEKMADIENIS

 

K A L Ė D O S

 

Gruodžio mėn.24d. (šeštadienis)

KŪČIOS

Laikomės sauso pasninko (pabadaujame)

 

KŪČIŲ VAKARO

Šv. Mišios aukojamos 17,00 val.

 

B E R N E L I Ų

 

Šv. Mišios aukojamos 22,00 val.

 

Gruodžio mėn.25d.(sekmadienis)

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDŲ RYTAS)

Šv. Mišios aukojamos:

 

Dotnuvos bažnyčioje  8,00  val.

Šlapaberžės bažnyčioje  10,00  val.

 

Gruodžio mėn.26d.(pirmadienis)

II KALĖDŲ DIENA

ŠVENTASIS STEPONAS – PIRMASIS  KANKINYS

Šv. Mišios Dotnuvos bažnyčioje aukojamos 10 val.

 

Gruodžio mėn.30d.(penktadienis)

ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS

Šv. Mišios aukojamos 10,00 val.

 

Sausio mėn. 1d. (sekmadienis)

ŠVČ. M. MARIJA DIEVO GIMDYTOJA

NAUJIEJI METAI

Šv. Mišios Dotnuvos bažnyčioje aukojamos 12 val.

 

Sausio mėn. 8d.(sekmadienis)

VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)

Šventinsime auksą, smilkalus ir myrą

Šventinsime kreidą, su kuria pažymėsime savų namų duris trijų Išminčių: Kasparo, Melchijoro (Merkelio) ir Baltazaro vardais († 2017  K † M † B)

 

Sausio mėn. 9d.(pirmadienis)

KRISTAUS KRIKŠTAS

Šv. Mišios aukojamos 10,00 val.

sideBar