Please update your Flash Player to view content.

2016- Gailestingumo jubiliejus

Informacija




Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais ir šeštadieniais

10:00 val.

(pirmadienį nėra)

antradieniais - penktadieniais

10:00 val.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias bažnyčioje.


 

Pamaldos

Pirmaisiais mėnesio

Penktadieniais meldžiamės

į Švč. Jėzaus Širdį.

Šeštadieniais meldžiamės

į Švč. Mergelę Mariją.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais

Gegužinės  (į Švč. Mergelę Mariją)

- gegužės mėn. 09:30 val.

Birželinės (į Švč. Jėzaus Širdį)

- birželio mėn. 09:30 val.

Rožinio malda

- spalio mėn. 09:30 val.

Advento metu giedamos

Švč. M. Marijos valandos 9:30 val.

Gavėnios metu, penktadieniais ir

sekmadieniais einamas

Šv. Kryžiaus kelias 9:30 val.

Gavėnios metu, sekmadieniais prieš ir po

Šv. Mišių giedami „Graudūs verksmai“


Atlaidai

Viešpaties Apreiškimo

Švč. Mergelei Marijai

(bažnyčios titulo)

kovo 25 d.(keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Antano Paduviečio

 birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Porciunkulės

rugpjūčio 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Pranciškaus Asyžiečio

spalio 4 d.


Raštinė dirba:

Darbo dienomis

(išskyrus pirmadienį)

nuo 9:00 val. iki 13:00 val.

Šeštadieniais

nuo 11:00 val. iki 18:00 val.

Sekmadieniais

nuo 11:00 val. iki 13:30 val.

Būtinu atveju

kreipkitės bet kuriuo metu

 

 


Kalendorius

loader

Naujienų prenumerata

 

Popiežiaus kvietimu balandžio 24d. rinkliava skiriama Ukrainos tikintiesiems paremti

 

Gegužės 1d. (sekmadienis)

MOTINOS  DIENA

(Melsimės už gyvas ir mirusias motinas)

 

Gegužės 6d. (penktadienis)

PIRMASIS  MĖNESIO  PENKTADIENIS

(Kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą)

 

Gegužės 6d.pradėsime maldų Šventajai Dvasiai devyndienį)

 

Gegužės 7d. (šeštadienis)

PIRMASIS  MĖNESIO  ŠEŠTADIENIS

(Kalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą)

 

Gegužės 6d.-8d.

NACIONALINIS  GAILESTINGUMO  KONGRESAS  VILNIUJE

 

Gegužės 8d. (sekmadienis)

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

(Visuomenės komunikavimo priemonių diena. Šios dienos rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti ir Bažnyčios komunikacijos darbuotojams išlaikyti)

 

Gegužės 15d.(sekmadienis)

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)

(galima laimėti visuotinius atlaidus)

 

Gegužės 22d.(sekmadienis)

ŠVČ.  TREJYBĖ

 

Gegužės 29d.(sekmadienis)

ŠVČ.  KRISTAUS  KŪNAS  IR  KRAUJAS  (DEVINTINĖS)

(Šventinami žolynai,  laiminamos šeimos bei vaikai)

 

Birželio 3d. (penktadienis)

ŠVČ.  JĖZAUS  ŠIRDIS

(Kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir maldą „Gerasis Jėzau“)

(galima laimėti visuotinius atlaidus)

 

Birželio 4d. (šeštadienis)

NEKALTOJI  ŠVČ.  MERGELĖS  MARIJOS  ŠIRDIS

(Kalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą)

 

Birželio 5d. (sekmadienis)

VAIKŲ  PIRMOJI  KOMUNIJA 

TĖVO  DIENA

(Melsimės už gyvus ir mirusius tėvus)

 

Birželio 12d. (sekmadienis)

ŠV.ANTANO  PADUVIEČIO  ATLAIDAI

Šv. Mišios aukojamos 12 val.

 

Birželio 24d. (penktadienis)

ŠV.  JONO  KRIKŠTYTOJO  GIMIMAS

(KAUNO  ARKIVYSKUPIJOS  GLOBĖJAS)

 

Liepos 1d.(penktadienis)

PIRMASIS  MĖNESIO  PENKTADIENIS

(Kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą)

 

Liepos 2d.(šeštadienis)

PIRMASIS  MĖNESIO  ŠEŠTADIENIS

(Kalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą)

 

Liepos 6d. (sekmadienis)

VALSTYBĖS  DIENA - MINDAUGO  KARŪNAVIMO  ŠVENTĖ

 

Rugpjūčio 5d. (penktadienis)

PIRMASIS  MĖNESIO  PENKTADIENIS

(Kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą)

 

Rugpjūčio 6d.(šeštadienis)

PIRMASIS  MĖNESIO  ŠEŠTADIENIS

(Kalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą)

 

Rugpjūčio 7d. (sekmadienis)

PORCIUNKULĖS  ATLAIDAI

 

Rugpjūčio 15d. (pirmadienis)

ŠVČ.  MERGELĖS  MARIJOS  ĖMIMAS  Į  DANGŲ  (ŽOLINĖ)

(Šventinami žolynai ir šių metų derliaus vaisiai)

 

sideBar